W ferie zimowe urzędy kontroli skarbowej wzmogą kontrole kas fiskalnych

Ministerstwo Finansów (2010-01-19), autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

sty 25, 2010

Informacja Ministerstwa Finansów z 19 stycznia 2010 r.

Od początku ferii zimowych urzędy kontroli skarbowej rozpoczną zakrojone na szeroką skalę działania prowadzące do ujawniania przypadków nierejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Inspektorzy kontroli skarbowej wezmą pod lupę zwłaszcza branżę handlową, usługową, gastronomiczną i rozrywkową.

Zintensyfikowane działania kontroli skarbowej mają nie tylko prewencyjny cel, ale także ograniczenie szarej strefy w miejscowościach turystycznych. – W okresie ferii m.in. policja i Inspektorat Transportu Drogowego dbają o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. My zajmiemy się szarą strefą i zadbamy o klimat uczciwej konkurencji wśród oferujących zimowe atrakcje – zapowiedział podsekretarz stanu w MF Andrzej Parafianowicz.

W ubiegłym roku inspektorzy kontroli skarbowej za wykroczenia związane z kasami rejestrującymi wymierzyli ponad 30 tysięcy mandatów na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Niewydawanie paragonów fiskalnych jest częstą praktyką szczególnie w miejscowościach turystycznych oraz podczas sezonowej aktywności gospodarczej (święta, imprezy andrzejkowe i noworoczne). Wiedzą o tym inspektorzy kontroli skarbowej i kontynuują intensywne działania zainicjowane w 2009 r., kiedy sprawdzali m.in. punkty sprzedaży w nadmorskich miejscowościach.

Kontrola skarbowa apeluje o świadome zakupy i domaganie się wydania paragonu przez sprzedawcę. Korzyści z takiej postawy są związane nie tylko z interesem budżetowym, ale dotyczą przede wszystkim konsumentów. – Paragon ułatwia klientom dochodzenie swoich praw w przypadku, kiedy zakupiony towar lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez sprzedawcę lub posiada wady – mówi Andrzej Parafianowicz. – Jednocześnie sprzyja stosowaniu czystych reguł konkurencji, bo każdy sprzedawca w momencie wydawania paragonu rejestruje swoje obroty, a zapłacony przez niego podatek powróci do klientów w sposób pośredni, poprzez zadania finansowane z budżetu państwa.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, każda osoba, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu potwierdzającego sprzedaż popełnia czyn zabroniony. Do odpowiedzialności karnej może być pociągnięty również właściciel lub kierownik sklepu, który nie dopełnił obowiązku nadzoru. Postępowanie mandatowe ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, a grzywna wydaje się wystarczającą reakcją na popełnione wykroczenie skarbowe. Nie ma przy tym znaczenia, na jaką kwotę dokonano uszczuplenia – liczy się sam fakt naruszenia przepisów. Obecnie wysokość mandatu to maksymalnie 2.634 zł.

Szczegółowe opracowanie dotyczące działań podejmowanych przez inspektorów kontroli skarbowej w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotu na kasach rejestrujących można znaleźć na stronie Bezpieczeństwo Finansowe / Kontrola skarbowa / Sprawozdania i opracowania.