Zostało coraz mniej czasu na złożenie PIT-16A

Rzeczpospolita (2010-01-25), autor: Łukasz Sitek , oprac.: GR

sty 26, 2010

Przedsiębiorcy opłacający kartę podatkową mają już tylko kilka dni na przygotowanie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Powinni sporządzić ją do 31 stycznia. W tym roku jest nieco więcej czasu, bo 31 stycznia wypada w niedzielę. Następuje zatem przesunięcie terminu na poniedziałek 1 lutego – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, PIT-16A nie jest zeznaniem podatkowym. Przedsiębiorca nie wykazuje w nim bowiem, jakie przychody uzyskał w ubiegłym roku. Deklaracja ta służy do wykazania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W myśl art. 31 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne po upływie roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej podlega odliczeniu, jeżeli nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o PIT. Składkę tę w kwocie odliczonej od karty podatkowej podatnik wykazuje w poz. 45 deklaracji PIT-16A.
 
Wypełniona deklaracja powinna trafić w terminie do właściwego urzędu skarbowego. Deklarację składa się w urzędzie właściwym według miejsca położenia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 stycznia 2010 r.


Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »