Syn może zastąpić matkę w sprawie przed ZUS

Rzeczpospolita (2010-01-26), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

sty 27, 2010

Pełnomocnikiem procesowym strony mogą być nie tylko profesjonalni pełnomocnicy, ale również osoby, które są związane ze stroną relacjami osobistymi.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z treścią art. 87 § 1 k.p.c. pełnomocnikiem procesowym strony mogą być nie tylko profesjonalni pełnomocnicy, ale również osoby, które są związane ze stroną relacjami osobistymi. Są to rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia Tym samym syn może być pełnomocnikiem mamy w sprawie prowadzonej przeciwko ZUS.

Należy jednak pamiętać, aby zakres pełnomocnictwa udzielonego w takim wypadku przez ubezpieczonego obejmował zastępstwo strony przed sądem. Jeśli więc ubezpieczony zamierza wnieść odwołanie od decyzji ZUS do sądu, to istotne jest, aby w treści udzielonego pełnomocnictwa znalazło się nie tylko dokonanie tej czynności, ale także reprezentowanie ubezpieczonego przed organem orzekającym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 26 stycznia 2010 r.