Obowiązek informowania pracownika o warunkach pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-27), autor: Rafał Krawczyk , oprac.: GR

sty 28, 2010

Przepisy wspólnotowe nakładają na pracodawcę szczególne obowiązki informowania pracowników o warunkach umowy o pracę lub stosunku pracy.

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, istotne warunki umowy o pracę zawarte są w samej umowie o pracę, dlatego pracodawca nie ma obowiązku dodatkowego informowania o nich pracownika. Bezpośrednio po zawarciu umowy aktualizuje się natomiast obowiązek poinformowania pracownika o innych warunkach umowy o pracę. Niezbędne informacje trzeba mu przekazać w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pracę.

Informacje o warunkach zatrudnienia można przekazać w dwojaki sposób. Po pierwsze można przygotować dla pracownika pisemną informację, pouczającą go w sposób opisowy o warunkach zatrudnienia. Decydując się na tę formę, najważniejsze jest odpowiednio zindywidualizować informacje do sytuacji każdego pracownika.

Druga możliwość to wskazanie na piśmie przepisów prawa pracy, które kształtują warunki zatrudnienia pracownika. Decydując się na tę metodę, pracodawca powinien podać treść konkretnego przepisu. Wskazać należy również akt prawny i miejsce jego publikacji.

Kodeks pracy nie przewiduje sankcji za zaniechanie obowiązku poinformowania pracownika o warunkach zatrudnienia. Brak wykonania tego obowiązku może jednak działać na szkodę pracodawcy, ponieważ w przypadku sporu sądowego, w którym wiedza pracownika o warunkach zatrudnienia będzie miała istotne znaczenie, okoliczność ta będzie brana pod uwagę, działając na niekorzyść pracodawcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 27 stycznia 2010 r.