Pracownik zarządzający ze stwierdzoną niepełnosprawnością ma również ograniczony czas pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2010-01-28), autor: Gazeta Prawna , oprac.: GR

sty 29, 2010

Niepełnosprawny pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, nawet jeśli zarządza zakładem, nie może pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 86 godzin tygodniowo – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Zgodnie z art. 151 par. 1 k.p. pracownicy zarządzający – podobnie jak inni pracownicy – mają określony wymiar czasu pracy (wykonują w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy). Nie mają jedynie prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Pracownik, który dostarczył pracodawcy orzeczenie o swojej niepełnosprawności, musi mieć obniżony wymiar czasu pracy. Jednocześnie skrócenie czasu pracy nie może spowodować obniżenia pensji pracownika. Do osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zajmującej stanowisko członka zarządu firmy również stosuje się art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Oznacza to, że prezes firmy z umiarkowaną niepełnosprawnością nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie.

Jeśli pracownik ze stwierdzoną niepełnosprawnością ustali ze swoim pracodawcą w umowie o pracę, że będzie pracował 8, a nie 7 godzin dziennie, to mimo tych ustaleń taka umowa będzie z mocy prawa nieważna. Wszelkie odmienne uzgodnienia dotyczące wymiaru czasu pracy takiej osoby są niedopuszczalne, bo w tym przypadku zawsze trzeba stosować art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 28 stycznia 2010 r.