Wyższe świadczenia…

Rewia , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 27, 2007

Na prośbę Czytelników przypominam zasady przeliczeń emerytur i rent inwalidzkich, obliczonych od kwoty bazowej mniejszej niż 100 proc średniej płacy. Świadczenie liczy się ponownie od wyższej podstawy. Terminy przeliczeń są rozłożone w czasie i zależą od daty urodzenia zainteresowanego.

Emerytom i rencistom urodzonym przed 1.01.1930 roku świadczenia już podwyższono, natomiast urodzonym po tej dacie kwotę bazową podwyższa się następująco:

/ od 1 marca 2007 r. do: 94,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania, / od 1 marca 2008 roku do: 96 proc. średniej j.w. / od 1 marca 2009 roku do: 98 proc. owej średniej. / od 1 marca 2010 roku do: 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Tak przeliczona emerytura lub renta będzie zwiększona w rantach wszystkich waloryzacji, jakie byty po drodze".

Emeryt u i renty przelicz z urzędu.

Jeżeli wyplata świadczenia była wstrzymana, uwzględnia się waloryzacje przypadające do dnia wznowienia. Emerytury i renty przelicza się z urzędu, a przy świadczeniach wstrzymanych -po ich wznowieniu. Podst: nowela ust. emeryt. – Dz.U. z 2004 r. nr 191 poz. 1954.

Więcej Rewia.