Jakie składki i zasiłki rozlicza się w miesięcznej deklaracji dla ZUS?

Rzeczpospolita (2010-01-29), autor: Agnieszka Ziętarska-Łaszcz , oprac.: GR

sty 30, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, zgodnie z ustawą o SUS i rozporządzeniem RM w sprawie rozliczania składek, płatnik w miesięcznej deklaracji rozlicza następujące składki: na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe); na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, na FGŚP oraz na FEP (o ile pracodawca zatrudnia pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnych).

W deklaracji rozliczeniowej płatnik składek rozlicza również:

– zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy,

– zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, należne za okres do 30 kwietnia 2004 r., oraz świadczenia rodzinne, należne za okres do 31 sierpnia 2006 r.

Płatnik składek dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku PIT, w raporcie imiennym i deklaracji rozliczeniowej uwzględnia należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego wypłat – od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego deklaracja dotyczy – stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Płatnik kwoty należnych składek wykazywanych w deklaracji ustala, sumując kwoty należnych składek na odpowiednie rodzaje ubezpieczeń wynikające z raportów dotyczących poszczególnych ubezpieczonych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 stycznia 2010 r.