Ryczałt od zleceń sprawia problemy

Rzeczpospolita (2010-01-29), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

sty 30, 2010

Pobierając podatek od drobnych zleceń, płatnicy nie uwzględniają należności ZUS. Czasem mogą je rozliczyć podatnicy. Płatnik nie ma  obowiązku przekazania żadnej informacji na ten temat – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, przepisy nie wyłączają możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, których podstawą wymiaru są należności (świadczenia) opodatkowane w sposób zryczałtowany. O prawie do odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne podatnicy muszą jednak pamiętać sami.

Podatnicy, którzy poza tego rodzaju należnościami uzyskali w roku podatkowym inne dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30c ustawy o PIT lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-37, PIT-36, PIT-36L albo PIT-28) mają prawo odliczyć składki pobrane od tych należności. Wysokość tych składek ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, np. zaświadczenia wystawionego przez płatnika o kwocie pobranych składek.

Problemy dotyczą przychodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem od dochodów tytułu umowy-zlecenia i o dzieło a także innych o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18 proc. przychodu (bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania). Ryczałt ten stosuje się, jeżeli suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z osobą niebędącą pracownikiem płatnika z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie 200 zł (od tego samego płatnika).

Artykuł 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Płatnicy, którzy pobierali na jego podstawie podatek muszą pamiętać o wykazaniu go w składanym do urzędu skarbowego formularzu PIT-8AR. Jak wyjaśniło MF, kwoty te trzeba wpisać w poz. 163 – 174. Druk za 2009 r. należy przesłać najpóźniej w poniedziałek 1 lutego.

Na zryczałtowanym podatku tracą zleceniobiorcy. To dlatego, że pobierając PIT, płatnik nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów ani składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto od takiego przychodu nie można odliczyć wydatków z tytułu używania Internetu, a podatku nie można pomniejszyć o ulgę rodzinną.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 stycznia 2010 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »