W rejestrze długów nawet przez 10 lat

Rzeczpospolita (2010-01-29), autor: Ewa Zwierzchowska , oprac.: GR

sty 30, 2010

Korzystając z Krajowego Rejestru Długów, możemy się ustrzec przed kontaktem z nierzetelnymi kontrahentami lub klientami.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z Krajowym Rejestrem Długów współpracują firmy ze wszystkich sektorów gospodarki, m.in. banki komercyjne i spółdzielcze, SKOK, firmy leasingowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy telekomunikacyjni, spółdzielnie mieszkaniowe, koleje, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dostawcy Internetu, energii elektrycznej i gazu, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej oraz wiele innych przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych.

Jeżeli dług nie zostanie spłacony, dane dłużnika pozostają w KRD nawet przez dziesięć lat

Z usług KRD za pośrednictwem platformy Serwis Ochrony Konsumenta mogą korzystać także konsumenci. Serwis umożliwia weryfikację rzetelności przedsiębiorcy.

Każdy konsument może także sprawdzić, czy w KRD znajdują się informacje na jego temat, a także jakie firmy zwracały się do KRD o weryfikację jego rzetelności. Solidni płatnicy (zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy) mogą też uzyskać tzw. raport pozytywny, który ułatwia uzyskanie dostępu do kredytu.

KRD to elektroniczna platforma wymiany danych. Aby uzyskać do niej dostęp, należy podpisać z KRD stosowną umowę. – Po otrzymaniu loginu i hasła dostęp do bazy możliwy jest przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, za pomocą komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z funkcją WAP.

Do weryfikacji rzetelności przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Długów wystarczy znajomość jego NIP. W przypadku konsumentów (dane na ich temat mogą w myśl obowiązujących przepisów sprawdzać wyłącznie przedsiębiorcy) potrzebny jest numer PESEL, trzeba jednak posiadać także pisemne upoważnienie danej osoby do pozyskania danych na jej temat (jest ono ważne przez miesiąc od wystawienia).

Konsumenci mogą pozyskać informację o interesującym ich przedsiębiorcy za pomocą Serwisu Ochrony Konsumenta. W tym przypadku także wystarczy znajomość NIP.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 stycznia 2010 r.