Pomoc dla niepełnosprawnych

GAZETA PODATKOWA , autor: Nieznany , oprac.: GR

sty 22, 2007

Pomoc dla niepełnosprawnych. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował, iż wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pegaz 2003" należy składać od 15 stycznia 2007 r. do 28 lutego 2007 r. natomiast w ramach programu „Komputer dla Homera" należy składać od 1 lutego 2007 r. do 15 marca 2007 r .

Cel programu „Pegaz 2003" 

Podstawowym celem programu „Pegaz 2003" jest realizacja prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego porozumiewania się oraz poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier w komunikowaniu się i transportowych uniemożliwiających lub utrudniających im funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym a tym samym umożliwienie dostępu do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji „Pegaz 2003" ułatwia osobom niepełnosprawnym dostosowanie samochodu do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności ruchowej nabycie własnego sprzętu komputerowego oraz środka transportu jakim jest wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym ze środków PFRON.

Cel programu „jKomputer dla Homera"

Celem programu jest pomoc finansowa dla osób niewidomych i niedowidzących w zakupie nowoczesnego podstawowego oraz specjał i stycznego sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem i oprogramowaniem umożliwiającego: 1) zatrudnienie i samodzielną pracę w różnych dziedzinach 2) naukę oraz zdobycie wiedzy 3) zdobycie umiejętności pozwalających na usamodzielnienie się Ponadto celem programu jest realizacja prawa osób niewidomych i niedowidzących do pracy nauki oraz swobodnego komunikowania się oraz umożliwienie tym osobom wyrównania szans w życiu zawodowym i społecznym (źródło: www.pfron.org.pl).