Dodatkowe pieniądze już w kwietniu…

KRESY , autor: Elżbieta Woźnica , oprac.: GR

mar 27, 2007

ZUS wypłaci jednorazową kwotę dla emerytów i rencistów.

Dodatkowe pieniądze już w kwietniu

Osobom uprawnionym do emerytury, renty oraz świadczenia i zasiłku przedemerytalnego za miesiąc marzec br. ZUS wypłaci jednorazową kwotę.

Oddział wypłaci kwotę w miesiącu kwietniu br. tylko tym osobom, które pobierają świadczenia w wysokości nie przekraczającej 1200 zł brutto.

Wysokość kwoty uzależniona jest od wysokości przysługującego świadczenia. Najwyższą kwotę 420 zł otrzymają osoby pobierające świadczenie w wysokości do 600 zł. Dla osób pobierających powyżej 600 zł, ale nie mniej niż 800 zł przewidziana jest kwota w wysokości 310 zł. Osoby, których świadczenia wynoszą więcej niż 800 zł, a nie przekraczają 1000 zł otrzymają 180 zł. Natomiast świadczeniobiorcy, którym Oddział wypłaca świadczenia w przedziale 1000 -1200 zł otrzymają 140 zł. .

W celu otrzymania jednorazowej kwoty nie należy składać żadnych wniosków. Oddział prześle kwotę wraz z bieżącym świadczeniem w terminie wypłaty otrzymywanego świadczenia. . Jednorazowy dodatek nie podlega opodatkowaniu, dlatego wszyscy uprawnieni otrzymają wyżej wymienione kwoty w całości, bez żadnych potrąceń.

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do wypłaty jednorazowej kwoty .oprócz podstawowych świadczeń uwzględniane będą również wszystkie wypłacane.dodatki oraz inne świadczenia pieniężne.

Więcej Kresy.