Prawo do emerytury a zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-02), autor: Artur Radwan , oprac.: GR

lut 2, 2010

Ubezpieczony nie musi zwracać przyznanego mu zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli w trakcie jego pobierania przyznano mu za ten okres prawo do emerytury. Musi jednak wykazać, że nie działał w złej wierze.

Jak czytamy  w Dzienniku Gazecie Prawnej, ZUS wydał decyzję, w której zobowiązał ubezpieczoną osobę do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego. Argumentował, że w okresie pobierania tych świadczeń nabyła ona prawo do emerytury. Zgodnie z art. 84 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osoba, która pobrała nienależne świadczenie z ubezpieczeń społecznych, jest obowiązana do jego zwrotu.

Ubezpieczona odwołała się do tej decyzji, a sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego

W orzecznictwie SN dotyczącym problematyki zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przyjmuje się, że organ rentowy może domagać się zwrotu nienależnie pobranego świadczenia tylko wtedy, gdy ubezpieczonemu można przypisać złą wolę. Obowiązek zwrotu obciąża wyłącznie tego, kto przyjął świadczenie w złej wierze. Może to nastąpić wtedy, gdy ubezpieczony wiedział, że nie należy mu się takie świadczenie.

Zdaniem SN wypłacenie świadczenia w sposób, na który nie miała wpływu osoba ubezpieczona, nie oznacza powstania obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Sąd oddalił apelację ZUS.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 lutego 2010 r.