Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych

Info Baza (2010-02-03), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

lut 3, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w 2010 roku, w kontekście rozliczeń z pracownikami, ZUS i PFRON

Obowiązki dokumentacyjne, informacyjne, rozliczeniowe i sprawozdawcze pracodawców związane z zatrudnieniem i pracą osób niepełnosprawnych wynikają głównie z przepisów ustawy o rehabilitacji (…), ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, kodeksu pracy i aktów wykonawczych. Szczegółowych zapisów jest wiele, często się zmieniają, pojawiają się również ich nowe interpretacje.

Aby być „na bieżąco” warto posłuchać, jak radzi sobie z tymi zagadnieniami osoba, która całościowo nadzoruje pracę dwóch tysięcy niepełnosprawnych pracowników i dowiedzieć się jakie rozwiązania najlepiej stosować, by praca była zgodna z przepisami, zabezpieczała interesy pracodawcy i nie godziła w uprawnienia pracowników.

Na szkoleniu zostaną dodatkowo omówione zagadnienia dotyczące ogółu pracowników, które sprawiają najwięcej trudności, takie jak nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem i kontrowersyjne zapisy ustawy antykryzysowej.Adresat
Pracownicy działów księgowości, kadr i płac, osoby odpowiedzialne za rozliczanie niepełnosprawnych pracowników.

Wykładowca
Marzena Ignasiak – dyrektor działu kadr i płac w dużej firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne (ponad 2000 pracowników), gdzie od kilku lat całościowo nadzoruje sprawy kadrowe, obliczanie płac, oraz rozliczenia z ZUS i PFRON. Doświadczona i uznana wykładowczyni.

Terminy i miejsca szkoleń

25 lutego 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

26 lutego 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja

18 marca 2010 r. – Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

19 marca 2010 r. – Katowice

Hotel Katowice
Al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

25 marca 2010 r. – Bydgoszcz
Hotel Brda
ul. Dworcowa 94
lokalizacja hotelu


26 marca 2010 r. – Łódź
Hotel Centrum
ul. Kilińskiego 59/63
lokalizacja hotelu


Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 – zajęciaProgram szkolenia

1. Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych i związane z tym obowiązki:

– wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych;

– zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy;

– analiza orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przez: MSWiA, KRUS, ZUS, Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

– schorzenia szczególne, przyczyny niepełnosprawności kwalifikowane na schorzenia szczególne, sposoby dokumentowania;

– specyfika dokumentacji pracowniczej osób niepełnosprawnych.

2. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – specyfika uwzględniania osób niepełnosprawnych w dokumentacji ZUS:

– dokumentacja rozliczeniowa pracowników niepełnosprawnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany kodów w trakcie miesiąca rozliczeniowego;

– najczęściej popełniane błędy przy składaniu dokumentacji rozliczeniowej i zgłoszeniowej za niepełnosprawnych pracowników;

– zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych pracowników niepełnosprawnych, osób na urlopach macierzyńskich i wychowawczych;

3. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych:

– normy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy;

– najbardziej elastyczne systemy czasu pracy;

– sytuacje, w których czas pracy można wydłużyć;

– czas pracy pracowników niepełnosprawnych – jakie zapisy pozwalają na ograniczenie płatnych nadgodzin;

– nadgodziny dla pracowników niepełnosprawnych z uwzględnieniem pracowników ochrony i pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

– omówienie przepisów ustawy antykryzysowej w kwestii czasu pracy.

4. Dodatkowe uprawnienia niepełnosprawnych pracowników:

– dodatkowe przerwy w pracy;

– dodatkowe zwolnienia w pracy (limity, sposoby dokumentowania);

– dodatkowy urlop wypoczynkowy (ustalanie wymiaru, sposób rozliczania).

5. Trudne zagadnienia związane z wyliczaniem wynagrodzeń pracowniczych:

– wynagrodzenie za część miesiąca;

– wynagrodzenie godzinowe a nabycie stopnia niepełnosprawności;

– spełnianie warunku wypłaty minimalnego wynagrodzenia;

– potrącenia komornicze z wynagrodzenia oraz zasiłków;

– przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy (US, PFRON).

6. Instytucje uprawnione do kontroli pracodawców osób niepełnosprawnych i najczęściej kontrolowane obszary.

7. Procedury pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników:

– definicja kosztów płacy;

– omówienie wzrostu zatrudnienia netto oraz innych przesłanek warunkujących otrzymanie pomocy;

– ustalanie wartości dofinansowania pracowników niepełnosprawnych w zależności od rodzaju pracodawcy, stopnia niepełnosprawności oraz schorzenia;

– wypełnianie wniosków Wn-D, INF-D-P, INF-OPP;

– korygowanie dokumentacji składanej za pośrednictwem systemu SODiR

8. Nowe uregulowania prawne związane z rodzicielstwem.

9. Trudne zagadnienia związane ze składkami na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w tym oświadczenia jakie powinni składać niepełnoetatowcy, wpływ składek na prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

10. Zasady ustalania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz  ich obliczanie i konieczna dokumentacja.Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem – firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o napisanie w uwagach w formularzu zgłoszenia „płatność gotówką”.

ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105

Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy »

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.

Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.plCentrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »

Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574