Dofinansowanie zimowiska z ZFŚS nie będzie oskładkowane

Rzeczpospolita (2010-01-29), autor: SYG , oprac.: GR

lut 4, 2010

Jak pisze Rzeczpospolita, jeśli źródłem finansowania świadczenia jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, to wypłacona pracownikowi kwota na dofinansowanie zimowiska dziecka będzie korzystała ze zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Żeby świadczenia finansowane ze środków funduszu mogły skorzystać z zwolnienia ze składek ZUS, muszą spełniać cechy świadczenia socjalnego (różne formy wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych w umowie).

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 stycznia 2010 r.