Bon do supermarketu komplikuje listę płac

Rzeczpospolita (2010-02-03), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

lut 5, 2010

Od wartości talonu towarowego, jaki przekazaliśmy podwładnej na urlopie wychowawczym, potrącamy podatek, a składek nie odprowadzamy.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, matka na urlopie wychowawczym pozostaje w „uśpionym” zatrudnieniu, niemniej nie traci statusu pracownika. Dlatego nie można jej ograniczać dostępu do pomocy, jaką może uzyskać ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs).

Bez wątpienia wartość talonu z zfśs przyznanego pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym stanowi przychód ze stosunku pracy. Potwierdza to art. 12 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Świadczenia rzeczowe i pieniężne dla podwładnych pochodzące z zfśs są wolne od podatku dochodowego do wysokości łącznie 380 zł rocznie na jednego pracownika. Updof zastrzega jednak, że bony do supermarketów nie należą do świadczeń rzeczowych. Pobieramy zatem od nich zaliczkę w pełnym wymiarze.

Mimo że jest to jedyny przychód, jaki stawiamy do dyspozycji pracownicy w danym miesiącu, stosujemy zryczałtowane koszty uzyskania przychodu. Przysługują one bowiem z tytułu istniejącego stosunku pracy, a nie z racji wykonywania pracy (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 marca 2008 r., ILPB1/415-11/08-2/AMN).
 
Od wartości bonów podarowanych na Gwiazdkę z konta zfśs mamie będącej na urlopie wychowawczym nie potrącamy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 lutego 2010 r.