Nie od wszystkich świadczeń pracownik musi płacić podatek

Rzeczpospolita (2010-02-03), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lut 5, 2010

Osoby zatrudnione w firmach oprócz pensji często otrzymują różne dodatkowe profity. Nie wszystkie są opodatkowane.
 
Różnego rodzaju świadczenia dla pracowników są przyczyną licznych sporów podatników i płatników z fiskusem. Ostatnio najwięcej z nich dotyczy dodatkowych abonamentów medycznych wykupywanych pracownikom przez firmy. Organy podatkowe uparcie twierdzą, że należy od nich odprowadzać podatek. Tymczasem w większości wyroków sądy uznają, że samo postawienie do dyspozycji podatnika możliwości skorzystania przez niego z usługi nie powoduje uzyskania przychodów. To by oznaczało, że nie powinno być również podatku od organizowanego przez pracodawcę dojazdu do pracy (zatrudnione osoby nie mają przecież obowiązku z niego korzystać). Kolejna przyczyna sporów to imprezy integracyjne.

W niektórych sytuacjach firma zapewnia zatrudnionym osobom zakwaterowanie. Czy osiągają one z tego tytułu opodatkowany przychód?

Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT zwolniona od podatku jest wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w: hotelach pracowniczych, kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Ustawodawca uzależnił więc prawo do zwolnienia od: rezygnacji pracownika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (zarówno w trakcie roku, jak i w rozliczeniu rocznym), rodzaju zakwaterowania, tj. w hotelach pracowniczych lub kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania miejsca zamieszkania pracownika -musi być ono położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 lutego 2010 r.