Rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych: odpis na dzieci będzie proporcjonalny

Rzeczpospolita (2010-02-04), autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

lut 7, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, tak jak w poprzednich latach prawo do ulgi będą mieli rodzice dzieci niepełnoletnich, studentów do 25. roku życia oraz dzieci bez względu na wiek, które pobierają zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną. Dotyczy to również osób, których dzieci uczą się na zagranicznych uczelniach aż do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia. Z preferencji skorzystają nie tylko biologiczni rodzice, ale również opiekunowie prawni i rodziny zastępcze.

Jeśli dziecko przyszło na świat w 2009 r., rodzice odliczą tylko część ulgi, proporcjonalnie do miesiąca urodzenia. Zgodnie z tymi zasadami rodzice, których dziecko urodziło się np. w lipcu 2009 r., odliczą tylko połowę ulgi za ten rok.

Zainteresowani muszą też uważać, jeśli ich pełnoletnie dziecko skończyło studia lub przerwało naukę w 2009 r. W takim wypadku bowiem muszą rozliczyć odpis proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których dziecko się uczyło.

Ograniczenie w stosowaniu ulgi dotyczyć będzie też dorosłych dzieci, które zdecydują się na małżeństwo. Założenie rodziny automatycznie wykluczy taką możliwość. Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. 

Rodzice muszą pamiętać, że preferencja dotyczy łącznie ich obojga. Przysługującą im kwotę mogą odliczyć od podatku w równych częściach lub w dowolnej proporcji przez siebie ustalonej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 lutego 2010 r.Podatki: VAT i CIT – zmiany na 2010 r., problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów
Szkolenia w: Warszawie (12 lutego 2010 r.) i Poznaniu (1 marca 2010 r.)
zobacz więcej »