W delegacji lepiej unikać autostrad

Rzeczpospolita (2010-02-08), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lut 10, 2010

WSA: firma, która pracownikowi jadącemu służbowo własnym autem zwraca opłaty za autostrady, nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodów.

Jak pisze Rzeczpospolita, spółka, której pracownicy wykorzystują w delegacji własny samochód wystąpiła z wnioskiem o interpretację art. 16 ust 1 pkt 30 ustawy o CIT. Dodatkowo spółka poprosiła o wyjaśnienie pojęcia „koszty używania samochodu”. Chciała wiedzieć, czy do opłat z tytułu wynajmu samochodów z wypożyczalni mają zastosowanie ograniczenia zawarte w art. 16 ust 1 pkt 51 ustawy o CIT.

W myśl tego przepisu nie uważa się za koszty podatkowe wydatków z tytułu używania na potrzeby działalności gospodarczej samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej limit wynikający z przebiegu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 lutego 2010 r. uznał, że opłaty za wynajem aut należy zaliczać do kosztów bez ograniczeń wynikających z przebiegu. Nie są to bowiem koszty używania pojazdu, ale opłaty za udostępnienie.

Co do zasad rozliczania opłat za autostrady i parkowanie stwierdził, że kwoty te są ściśle powiązane z używaniem samochodu i mogą być zaliczane do kosztów tylko w ramach limitu wynikającego z liczby przejechanych kilometrów.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 lutego 2010 r.