Emerytury i renty: ogłoszono wskaźniki mające wpływ na ustalanie wysokości świadczeń

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-09), autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

lut 10, 2010

Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, ogłoszono wskaźniki brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości świadczeń. W Monitorze Polskim opublikowano komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 stycznia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2009 r. Wskaźnik ten w IV kwartale 2009 r. w stosunku do III kwartału 2009 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2 %) – wskaźnik ten podawany jest dla celów waloryzacji składki i kapitału początkowego stanowiących podstawę obliczenia emerytury z FUS.

Opublikowany został również komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 14 stycznia 2010 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r. W komunikacie tym ogłoszono, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2009 r. w stosunku do 2008 r., uwzględniany przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, wyniósł 103,5 (wzrost cen o 3,5%).

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 9 lutego 2010 r.