Urlop ojcowski: najpierw dokumenty, potem wolne na dziecko

Rzeczpospolita (2010-02-10), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

lut 11, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pracujący ojciec, aby skorzystać z takiego urlopu musi złożyć do pracodawcy pisemny wniosek w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego wolnego. Jeśli podwładny dopełnił tego obowiązku, szef musi uwzględnić jego pismo.

Do wypłaty zasiłku macierzyńskiego z tytułu urlopu ojcowskiego potrzebne są też:

– skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

– oświadczenie pracownika, że zasiłek macierzyński przysługujący w tym czasie ojcu nie został pobrany z innego tytułu.

Takie same dokumenty wymagane są także od innych ojców, podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, np. zleceniobiorców lub prowadzących pozarolniczą działalność.

ZUS w porozumieniu z Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej określił taką listę dokumentów, aby m.in. uniknąć podwójnej wypłaty zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski – informuje dziennik.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lutego 2010 r.Uprawnienia i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w 2010 roku, w kontekście rozliczeń z pracownikami, ZUS i PFRON
Szkolenia w Poznaniu (25 lutego), Warszawie (26 lutego), Katowicach (5 marca)
zobacz więcej »