Choć podwładny nie pracuje, czasami wynagrodzenie mu się należy

Rzeczpospolita (2010-02-10), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

lut 11, 2010

Zgodnie z art. 80 k.p. pieniądze przysługują za pracę wykonaną. Za czas nie wykonywania pracy podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia wtedy, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jak informuje dziennik, przestojowe jest wypłacane, gdy pracownik jest gotowy do pracy, ale jej nie świadczył bo przeszkody były po stronie pracodawcy. Wówczas wynagrodzenie stanowi płaca zasadnicza i dodatek funkcyjny. Nie są wypłacane wtedy premie za wielkość produkcji lub jakość. W czasie przestoju pracownik może wykonywać inne zlecenie. Za powierzoną w tym czasie inną pracę płaci się stawkę ustaloną za nią, jednak nie mniejszą niż poziom wynagrodzenia przestojowego.

Polskie prawo gwarantuje pracownikowi możliwość do corocznego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego do regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Należy mu się za to wynagrodzenie.

Pracodawca pokrywa także koszty szkoleń BHP. Za ten czas wypłaca również wynagrodzenie. Jeśli szkolenie odbywa się po godzinach pracy, pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia jak za czas pracy.

Pracownik może odstąpić od wykonywania pracy, jeśli stanowisko nie spełnia przepisów BHP. Pracodawca nie może się wówczas wymigać od wypłacenia poborów za czas nie wykonywanej pracy, jeśli niebezpieczeństwo było rzeczywiste i a podwładny zawiadomił o nim przełożonego.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi, który podejmuje naukę na podstawie skierowania zakładu, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienie z części dnia pracy. Pracodawca może także pokryć dodatkowe świadczenia związane z nauką, ale to zależy od jego uznania.

Pracownik wychowujący przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo skorzystać w roku kalendarzowym z dwóch dni opieki na nie. Zachowuje wówczas wynagrodzenie.

Usprawiedliwione będą  także absencje takie jak:

– udział osoby będącej stroną lub świadkiem w postępowaniu przed komisją pojednawczą;

– przeprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich i szczepień;

– oddawanie krwi przez krwiodawcę;

– dwa dni z okazji ślubu pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu jego małżonka albo dziecka, ojca, matki, ojczyma bądź macochy;

– jeden dzień w razie ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu jego siostry, brata.
Pracownik niepełnosprawny ma prawo do wynagrodzenia, gdy musiał się stawić na komisję lekarską, w sprawie orzeczenia o niepełnosprawności.

Także w czasie niedyspozycji zdrowotnej zatrudniony ma prawo do świadczeń chorobowych. W pełni płatna niedyspozycja zdrowotna jest tylko wtedy, gdy pracownik nabawił się jej m.in. wskutek wypadku w drodze do/i z pracy lub przypada ona w okresie ciąży.

Więcej w Rzeczpospolitej z 10 lutego 2010 r.


Zmiany w prawie pracy, uprawnieniach pracowniczych i rodzicielskich oraz ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.
Szkolenie w Bydgoszczy w dniu 22 lutego 2010 r.
zobacz więcej »