1 procent dla organizacji pożytku publicznego

Ministerstwo Finansów (2010-02-11), autor: Ministerstwo Finansów , oprac.: GR

lut 11, 2010

Dodatkowe wyjaśnienia Ministestwa Finansów z 11 stycznia 2010 r.

W związku z publikacją Dziennika Gazety Prawnej z dnia 11 stycznia 2010 r., Ministerstwo Finansów wyjaśnia:

– Zgodnie z wytycznymi MF dla dyrektorów izb skarbowych, pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom niefigurującym w tzw. „słowniku OPP” systemu komputerowego POLTAX, jeśli figurują one w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku wg stanu na dzień 3.02.2010 r. prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS).

– Oznacza to, że jeśli pracownik Urzędu Skarbowego otrzyma zeznanie, na którym podatnik wskazał OPP nie figurującą w tzw. „słowniku OPP” systemu komputerowego POLTAX, powinien sprawdzić, czy organizacja ta figuruje w Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku wg stanu na dzień 3.02.2010 r. prowadzonym przez MPiPS. Jeśli tak, pracownik US powinien przyjąć takie zeznanie, gdyż wykaz ten jest wiążącym źródłem informacji o OPP, nadrzędnym także w stosunku do systemu POLTAX.

– Każdy 1 proc. podatku przekazany na rzecz OPP figurującej w wykazie MPiPS zostanie przekazany przez US na rzecz tej organizacji, po aktualizacji „słownika OPP” systemu komputerowego POLTAX.

– Ministerstwo Finansów zapewnia, że opóźnienia wynikające z konieczności aktualizacji systemu POLTAX nie będą miały wpływu na terminowe przekazanie 1 proc. na rzecz OPP wskazanej w zeznaniu. Nie będą miały także wpływu na zwrot nadpłaty wynikającej z zeznania.

Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl, pod który można zgłaszać każdy przypadek odmowy przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS.