Czy ZUS przeliczy emeryturę mieszaną?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-12), autor: Magdalena Nowak , oprac.: GR

lut 14, 2010

Nasza pracownica w październiku 2009 r. ukończyła 60 lat. Od grudnia pobiera emeryturę i kontynuuje zatrudnienie. Czy będzie mogła w związku z podleganiem ubezpieczeniom wystąpić o przeliczenie świadczenia? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak. Osoba, której ZUS przyznał emeryturę, może (jeśli po dniu przyznania świadczenia nadal będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym) wystąpić z wnioskiem o ponowne ustalenie jej wysokości.

Nie ma przy tym znaczenia, czy emerytura była obliczona według nowych zasad, czy też według mieszanego sposobu. Wniosek o przeliczenie można złożyć po upływie roku kalendarzowego lub po ustaniu ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 12 lutego 2010 r.