Praca szczególna tylko w pełnym wymiarze

Rzeczpospolita (2010-02-15), autor: Maciej M. Bogucki , oprac.: GR

lut 16, 2010

Pracownik zatrudniony jest na stanowisku ujętym w firmie w wykazie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace o szczególnym charakterze. Zatrudniony jest na pełnym etacie, ale na część jest zwolniony ze świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, z powodu pełnienia funkcji związkowej (praca na stanowisku o szczególnym charakterze wykonywana jest w niepełnym wymiarze czasu pracy). Czy od wynagrodzenia takiego pracownika należy odprowadzać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych? Czy okres takiego zatrudnienia można zaliczyć do okresu pracy o szczególnym charakterze? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak czytamy w dzienniku, za pracownika, którego dotyczy pytanie, należy odprowadzić składkę na FEP w wymiarze obliczonym według jego faktycznych przychodów (całość wynagrodzenia).

Za pracowników wykonujących prace w szczególnym charakterze uważa się tych pracowników, którzy określone prace wykonują w pełnym wymiarze czasu pracy .W przypadku pracownika, o którym mowa w pytaniu, okres zatrudnienia, w którym korzysta on z częściowego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, nie zostanie zaliczony do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 lutego 2010 r.