Decyduje prawidłowa ewidencja kosztów…

Gazeta Prawna , autor: Tomasz Lisiecki , oprac.: GR

mar 28, 2007

Najważniejszym kryterium -kontroli ksiąg jest sprawdzenie, czy poniesione przez przedsiębiorcę koszty są prawidłowo księgowane.

Kontrolerzy urzędu skarbowego sprawdzając prawidłowość ksiąg przychodów i rozchodów stwierdzili, że w 2003 roku podatnik zawyżył koszty uzyskania przychodu i przychody.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji. Napisał, że świadczenie usług poniżej kosztów zużytego materiału nie jest sprzeczne z prawem i mimo straty w interesującym kontrolerów roku finansowym w kolejnych latach może przynieść efekty finansowe. Izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję urzędu skarbowego. Uznała, że z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynikało, że podstawową cechą działalności gospodarczej jest jej zarobkowy charakter oraz zaakceptowanie zasady, że przychód powinien być wyższy niż poniesiony na jego uzyskanie nakład.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. W skardze przedsiębiorca napisał, że domaga się uznania pierwotnie obliczonej przez siebie straty. Jego zdaniem prawo nie zabrania przedsiębiorcy obniżenia cen świadczonych usług i nie może mieć to wpływu na ocenę rzetelności prowadzenia ksiąg podatkowych.

WSA w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję. Stwierdził, że uznanie przez organy podatkowe, że przedsiębiorca prowadzi swój interes nielogicznie nie powinno mieć wpływu na ocenę rzetelności jego ksiąg. Zdaniem sądu najważniejszym kryterium kontroli ksiąg powinno być sprawdzenie, czy koszty poniesione przez przedsiębiorcę są prawidłowo ewidencjonowane.

Więcej Gazeta Prawna.