Wypłaty z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn nie są wolne od składek ubezpieczeniowych

Rzeczpospolita (2010-02-16), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lut 17, 2010

Jeśli firma wypłaci pracownikom pieniądze ze środków funduszu świadczeń socjalnych z okazji 8 i 10 marca bez analizy ich sytuacji materialnej i rodzinnej, musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty składek ZUS – czytamy w Rzeczpospoolitej.
 
W przeciwieństwie do przychodów ze stosunku służbowego, podstawy wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zfśs. Niektórzy pracodawcy uznali więc, że mogą przyznawać swoim pracownikom świadczenia w postaci gotówki i nie uwzględniać w ich podstawie wymiaru składek.

Takie rozumowanie jest uzasadnione jednak tylko wówczas, gdy świadczenia są przyznawane pracownikom przy uwzględnieniu ich konkretnej sytuacji rodzinnej i majątkowej. Natomiast nie można uznać, że świadczenia te mają charakter socjalny, jeśli pracodawca nie badając w ogóle sytuacji pracowników, przyznał im świadczenia w jednakowej wysokości.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o zfśs za działalność socjalną uznaje się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 lutego 2010 r.