Rozliczanie emerytur zagranicznych

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-15), autor: EM , oprac.: GR

lut 17, 2010

Kwestie opodatkowania świadczeń emerytalnych reguluje umowa między Polską a Irlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1996 r. nr 29, poz. 129).
pobierz dokument »

Zgodnie z art. 18 ust. 1 umowy emerytury i podobne świadczenia wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia oraz każda renta wypłacona takiej osobie podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Oznacza to, że emerytura otrzymana z Irlandii przez polskiego rezydenta podatkowego podlega opodatkowaniu PIT tylko w Polsce według stawek 18 i 32 proc.

Należy zaznaczyć, że w wersji angielskiej art. 18 ust. 1 zawiera zwrot: z tytułu wcześniejszego zatrudnienia, a nie: z tytułu jej wcześniejszego zatrudnienia. Błąd w tłumaczeniu na język polski może dotyczyć osób, które np. otrzymują świadczenia emerytalne po śmierci małżonka.

Nie mniej jednak, zgodnie z komentarzem do art. 18 Modelowej Konwencji OECD, przepis ten dotyczy nie tylko emerytur wypłacanych bezpośrednio byłym pracownikom najemnym, ale też innym beneficjentom.

Nieco odmiennie umowa określa status pracowników państwowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 lutego 2010 r.