Firmy, niezależnie od tego, czy zatrudniają na stale czy na zlecenie, mają te same obowiązki BHP. Powinny mieć też równe prawa uwzględniania takich wydatków w podstawie wymiaru składek – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 lutego 2010 r. (Sygn. akt P16/09) uznał, że ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz kodeks pracy nie dają podstaw do wyłączenia zleceniobiorców z zakresu podmiotowego kwestionowanego rozporządzenia (pobierz wyrok »).

Zdaniem trybunału przepis rozporządzenia zawierającego katalog przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, uiszczanej przez pracodawcę i zleceniodawcę, rozumiany w ten sposób, że zwolnienie to dotyczy wyłącznie pracowników (zleceniobiorców już nie) jest niezgodny z Konstytucją.

Odmienność stosunków prawnych, na podstawie których wykonywana jest praca w siedzibie pracodawcy lub w miejscu przez niego wskazanym, pozostaje bez wpływu na prawa tych osób do zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Płatnicy mający takie same obowiązki w zakresie BHP powinni mieć równe prawa do wyłączenia z przychodów wydatków z tego tytułu – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Więcej w Rzeczpospolitej 17 lutego 2010 r.