Jaka forma dorabiania do emerytury i renty jest najkorzystniejsza?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-19), autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

lut 21, 2010

Jestem uprawniona do wcześniejszej emerytury. Zastanawiam się nad zawarciem umowy o dzieło. Czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? – pyta czytelniczka Dziennika Gazety Prawnej.

Nie. Jak odpowiada ekspert dziennika, umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń. Od przychodu z umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne tylko wówczas, gdy umowa taka zostanie zawarta z własnym pracodawcą lub będzie wykonywana na jego rzecz.

Jestem emerytem zatrudnionym na pół etatu. Otrzymuję wynagrodzenie w wysokości 700 zł brutto miesięcznie. Od marca z inną firmą zawrę umowę zlecenia. Czy z tytułu zlecenia będę obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym? – pyta inny czytelnik „DGP”.

Nie. W związku z zatrudnieniem na umowę o pracę, z której obowiązkowo opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, z umowy zlecenia obowiązkowe będzie tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia będą dobrowolne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 lutego 2010 r.