Trzeba poinformować ZUS o poborach emeryta i rencisty w 2009 r.

Rzeczpospolita (2010-02-22), autor: Jan Kalicki , oprac.: GR

lut 23, 2010

Pracujący emeryt lub rencista musi do końca lutego następnego roku kalendarzowego poinformować ZUS o łącznej kwocie przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Tak samo zresztą jak firma, która go zatrudniła. Musi w tym celu wystawić zaświadczenie o przychodzie. I albo dostarczy je sama do ZUS, albo dopilnuje, aby zrobił to zainteresowany – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zaświadczenie musi zawierać składniki wynagrodzenia, które stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W wypadku pracowników oskładkowaniu podlega przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W zaświadczeniu pracownika emeryt (rencista) który dodatkowo wykonuje umowę agencyjną, zlecenie, inną o świadczenie usług  musi się znaleźć przychody z tych umów.

W zaświadczeniu znajdą się takie wypłaty, od których składki nie były odprowadzane (wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, świadczenia wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Zaświadczenie nie powinno uwzględniać odprawy emerytalnej czy zapomogi losowej oraz innych składników wymienionych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (pobierz rozporządzenie »).

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 lutego 2010 r.