Deklaracje kwartalne dla wszystkich…

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

mar 28, 2007

Ministerstwo Finansów w projekcie nowelizacji ustawy o VAT, nad którym pracuje Sejm, proponuje wprowadzenie rozliczeń kwartalnych jako zasady. Projektowana ustawa zakłada, że podatnicy będą składać deklaracje podatkowe w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Doktor Tomasz Nowak z departamentu prawa podatkowego Kancelarii Grynhoff, Woźny i Wspólnicy wyjaśnia, że wprowadzenie kwartalnych

rozliczeń VAT jako reguły rozszerza możliwość stosowania tej formy rozliczenia wyłącznie na podatników niebędących małymi podatnikami.

– Mali podatnicy, a prawdopodobnie dla tej grupy taki . sposób rozliczenia ma największe znaczenie, już do tej pory mogli skorzystać z tej opcji. Istota zmian dla tej grupy ma charakter tylko formalny, tj. przy braku oświadczenia podatnika domyślnym okresem rozliczenia będzie kwartał – mówi Tomasz Nowak.

Dodaje, że w dotychczasowym stanie prawnym jest odwrotnie, tzn. rozliczenie kwartalne jest następstwem woli podatnika.

Ekspert zwraca uwagę, że wraź z wprowadzeniem kwartalnego okresu rozliczeniowego nie zrezygnowano, w przypadku podatników innych niż mali, z obowiązku comiesięcznej zapłaty VAT.

– Wpłaty za pierwszy i drugi miesiąc kwartału traktowane będą jako zaliczki na podatek, zaś ich wysokość określana będzie na podstawie złożonej deklaracji kwartalnej. Dla tych podatników uproszczeniem będzie jedynie możliwość przygotowania deklaracji podatkowej raz na kwartał – ocenia Tomasz Nowak.

Zdaniem eksperta, niedogodnością może być to, że wpłacane, zaliczki mogą okazać się nadmierne w stosunku
do rzeczywistego obrotu w okresie, którego dotyczą.

Warto zaznaczyć, że w nowelizacji ustawy pozostawiono podatnikom wybór rozliczeń w okresach miesięcznych. Z tej opcji będzie można skorzystać po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie z projektem ustawy do kwartalnego sposobu rozliczeń będzie można powrócić, jednak nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy, za które podatnicy składali deklaracje miesięczne. Również w tym wypadku konieczne będzie pisemne poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej Gazeta Prawna.