Fiskus pomniejsza ulgę rodzinną

Rzeczpospolita (2010-02-23), autor: Monika Pogroszewska , oprac.: GR

lut 24, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o PIT preferencja przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego albo sprawował opiekę nad dzieckiem w rodzinie zastępczej. Wątpliwości budzi miesięczny system odliczeń stosowany po raz pierwszy w zeznaniach za 2009 r.

Ulga za 2009 r. wynosi 1112,04 zł, więc za miesiąc wypada 92,67 zł.

Ustawa o PIT przewiduje możliwość odliczenia 1/30 miesięcznej kwoty za każdy dzień wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub sprawowania opieki, ale dotyczy to sytuacji szczególnych, kiedy np. dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w trakcie miesiąca do rodziny zastępczej. Z tego sposobu rozliczenia korzystają także rozwiedzeni rodzice, jeśli dziecko przebywa u jednego z nich np. pół miesiąca. Odliczają wówczas 3,09 zł za każdy dzień opieki nad dzieckiem.

Np., jak postępować, gdy dziecko zdało maturę w maju 2009 r., a od października studiuje zaocznie. Niektóre urzędy kwestionują prawo do ulgi za wakacje. Jak wyjaśnia ekspert „Rz”, ulga przysługuje za cały rok. Przerwa wynikająca z zasad systemu szkolnictwa nie jest przeszkodą.

Wątpliwości powstają też, gdy dziecko ma własne dochody.

Rodzice mają też prawo do odpisu na niepełnosprawne dziecko bez względu na jego wiek i dochody.

Odliczenie nie przysługuje, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

– na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

– wstąpiło w związek małżeński.


Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lutego 2010 r.