Nie zawsze trzeba będzie oddać nienależną emeryturę lub rentę

Rzeczpospolita (2010-02-23), autor: Ryszard Sadlik , oprac.: GR

lut 24, 2010

Jeśli osoba otrzyma świadczenie, którego dostać nie powinna, zobowiązana jest do jego zwrotu. ZUS może jednak od tego żądania odstąpić ze względu na sytuację majątkową, rodzinną lub zdrowotną zobowiązanego. – pisze Rzeczpospolita.

Jak informuje dziennik, zasady, na których Zakład Ubezpieczeń Społecznych dochodzi nienależnie pobranych rent z tytułu niezdolności do pracy, emerytur i innych wypłaconych bez podstawy świadczeń, określają przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

ZUS może odstąpić od żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Wskazuje na to art. 138 ust. 6 ustawy pozwalający na odstąpienie od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności. Przepis ten stanowi bowiem, że organ rentowy może odstąpić od żądania zwrotu kwot nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, zmniejszyć wysokość potrąceń, ustaloną zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 1, lub zawiesić dokonywanie tych potrąceń na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności.

Ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem szczególnych okoliczności. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że chodzi tu przede wszystkim o sytuacje związane ze złym stanem zdrowia ubezpieczonego i brakiem majątku pozwalającego na zapłatę należności wobec ZUS.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 lutego 2010 r.