Szkodliwe warunki pracy nie zawsze dają przywileje

Rzeczpospolita (2010-02-24), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

lut 25, 2010

Pracuję w warunkach szkodliwych. Czy w takim razie pracodawca powinien płacić za mnie składki na emerytury pomostowe? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika, szkodliwość nie jest kryterium kwalifikowania pracy w szczególnych warunkach lub charakterze. Praca w warunkach oddziaływania szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych czynników środowiska pracy to zupełnie inna kategoria.

W pewnym zakresie prace szkodliwe i w szczególnych warunkach się pokrywają. W wypadku czynników szkodliwych zakłada się bowiem, że pracodawca ma możliwość ich wyeliminowania. Natomiast gdy mamy do czynienia z pracą w szczególnych warunkach, to znaczy, że nie ma rozwiązań, które doprowadziłyby te warunki do bezpiecznych.

Obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych istnieje tylko co do pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub charakterze. Jeśli zatem dana osoba takiej pracy nie wykonuje, to pracodawca tej składki za nią nie opłaca.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 lutego 2010 r.