Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek na ZUS za marzec nie może być niższy niż 280,80 zł. Składki za marzec (minimalne): ubezpieczenie emerytalne 54,81 zł (tj. 19,52 proc);

ubezpieczenie rentowe 36,50 zt (tj. 13 proc);

ubezpieczenie chorobowe 6,88 zł (tj. 2,45 proc); ubezpieczenie wypadkowe

– stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia ministra pracy

i polityki społecznej z 29 listopada 2002 r. (DżU nr 200, poz. 1692, i DzU nr 203, poz. 1720) oraz rozporządzenia z 6 marca 2006 r. (DzU nr 42, poz. 283), a zakładając, że stopa wynosi 1,80 proc, składka wynosi 5,05 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób nie może być niższa niż 2116,88 zl. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (minimalna)

– 190,52 zł (tj. 9 proc).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku

– 164,06 zł (7,75 proc). Składka na Fundusz Pracy – osoby rozpoczynające działalność gospodarczą, korzystające z ulgi, zasadniczo nie płacą składki na FP.

Więcej Rzeczpospolita.