Jak rozliczyć w księgach rachunkowych prowizję za udzieloną gwarancję bankową?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-02-22), autor: Kamil Czerwiński , oprac.: GR

lut 25, 2010

Redakcja Gazety Prawnej publikuje odpowiedź na następujące pytanie czytelnika: dostaliśmy z banku gwarancję bankową na trzy lata – zabezpieczenie robót budowlanych. W umowie jest zapis o potrącaniu co roku prowizji za udzieloną gwarancję przez bank w ustalonej kwocie. Jak to ująć w księgach rachunkowych?

Jak odpowiada ekspert dziennika, prowizja od gwarancji bankowej nie jest bezpośrednio związana z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakim znajduje się na dzień wyceny. W związku z tym powinna być wykazywana w rachunku zysków i strat, w zależności od wybranego przez kierownika jednostki wariantu, jako koszty usług obcych (wariant porównawczy) lub koszty ogólnego zarządu (wariant kalkulacyjny) w okresie, w którym została poniesiona zgodnie z zasadą memoriału.

W omawianym przypadku kwota rocznej opłaty za przyznaną gwarancję bankową powinna być ujęta w kosztach okresu, którego dotyczy gwarancja.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 lutego 2010 r.