Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle …

Info Baza (2010-02-25), autor: Adam Banaszek i Andrzej Jurczewski , oprac.: GR

lut 25, 2010


Centrum Szkolenia Info Baza serdecznie zaprasza na szkolenie:

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON

Omówienie założeń do zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów gospodarowania zakładowym funduszem rehabilitacji osób niepełnosprawnych po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (ustawa z 8 stycznia 2010 r.), oraz po ogłoszeniu rozporządzenia z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, które zmieniły zasady pozyskiwania pomocy publicznej.

30 marca 2010 r. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zmiany przepisów oraz ich praktyczne konsekwencje będą omówione na szkoleniu.

Omówione zostaną również zaktualizowane w lutym 2010 r. przez MPiPS założenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo wykładowca odniesie się do zapowiadanej przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych likwidacji dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności. Takie rozwiązanie wydaje się trudne do przyjęcia w świetle polskiej ustawy zasadniczej oraz przepisów rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008, co zostanie wykazane podczas wykładu.


Prowadząca
Danuta Multańska – prawnik, niezależny ekspert zajmujący się pomocą publiczną dla pracodawców osób niepełnosprawnych. Doświadczony wykładowca.

Terminy i miejsca szkoleń

26 marca 2010 r. – Warszawa
Centrum Konferencyjne PWSBiA
ul. Bobrowiecka 9
lokalizacja

8 kwietnia 2010 r.– Katowice
Hotel Katowice
al. Korfantego 9
lokalizacja hotelu

9 kwietnia 2010 r. – Kraków
Hotel ROKK
ul. Rzemieślnicza 20
lokalizacja hotelu

22 kwietnia 2010 r. – Poznań
Hotel Topaz
ul. Przemysłowa 34A
lokalizacja hotelu

23 kwietnia 2010 r. – Wrocław
Hotel Novotel
ul. Wyścigowa 35
lokalizacja hotelu

Harmonogram godzinowy

09.30 – 10.00 – przyjęcie uczestników
10.00 – 11.30 – zajęcia
11.30 – 11.45 – przerwa kawowa
11.45 – 13.15 – zajęcia
13.15 – 14.00 – przerwa obiadowa
14.00 – 15.15 – zajęcia
15.15 – 15.25 – przerwa
15.25 – 16.00 – zajęciaProgram szkolenia

I. Zmiany zasad pozyskiwania pomocy de minimis wynikające z ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 8 stycznia 2010 r.

1. Ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające pomoc de minimis wg zasad obowiązujących do 5 kwietnia 2010 r.

2. Ubieganie się o zaświadczenie potwierdzające pomoc de minimis wg zasad obowiązujących po 5 kwietnia 2010 r.

II. Nowe zasady gospodarowania ZFRON wynikające ze znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z 30 marca 2010 r.

III. Bieżące problemy związane z zarządzaniem funduszem.

1. Środki tworzące ZFRON.

2. Katalog dozwolonych wydatków z ZFRON.

3. Podział wydatków na pomoc socjalną dla niepełnosprawnych i pomoc de minimis.

4. Ograniczenia wydatkowania środków wynikające z:

–  rozporządzenia MPiPS z 17 czerwca 2009 r.

–  rozporządzenia Komisji WE nr 1998

6. Problemy dotyczące Indywidualnych Programów Rehabilitacji.

7. ZFRON po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

IV. Omówienie założeń do nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

V. Omówienie scenariuszy zmian polskiego systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – na tle wypowiedzi Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

1. Likwidacja dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

2. Wskaźniki zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników w zakładach pracy chronionej.


Koszt szkolenia
350 zł od osoby

Płatności powinny trafić na rachunek Info Baza sp. z o.o. do 2 dni przed szkoleniem. Firmy płacące po tym terminie prosimy o przefaksowanie kopii przelewu. Istnieje możliwość zapłaty gotówką przed szkoleniem. Firmy, które chcą wybrać tę formę płatności prosimy o zaznaczenie w formularzu zgłoszenia opcji „płatność gotówką”.


ING Bank ŚLĄSKI S.A. O we Wrześni
83 1050 1852 1000 0022 9666 2105


Na przelewie prosimy podać nazwę i termin szkolenia.

Cena obejmuje
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, serwisy kawowe, obiad.
Zainteresowane osoby otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu na drukach MEN.

Warunki zgłoszenia
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy «

Rezygnacja ze szkolenia
Rezygnacji można dokonywać do dwóch dni przed szkoleniem. Firmy rezygnujące po tym terminie zostaną obciążone połową kosztów szkolenia.


Dodatkowe informacje

Sprawy organizacyjne:

Andrzej Jurczewski – tel. 061 640 23 20 w. 70;
e-mail: a.jurczewski@info-baza.pl

Sprawy finansowe – faktury i płatności:

Małgorzata Gawron – tel. 061 640 23 20 w. 821;
e-mail: biuro@info-baza.pl– Centrum Szkolenia Info Baza ma wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego pod numerem: NO-PO-32/2/200
pobierz wpis »

– Centrum Szkolenia Info Baza jest również Instytucją Szkoleniową zarejestrowaną w rejestrze Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zobacz dokument »


Info Baza Sp. z o.o.
Żwirki i Wigury 17, 62-300 Września
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
w XXI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000245168; NIP 789-16-53-574