PIT: limitowana ulga za krew

Rzeczpospolita (2010-02-25), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lut 26, 2010

Ministerstwa Finansów (MF) twierdzi, że stawka ekwiwalentu za 1 litr krwi, która jest podstawą wyliczenia wysokości ulgi, wynosi zawsze 130 zł, niezależnie od rodzaju oddanej krwi. Co innego wynika z rozporządzenia ministra zdrowia – czytamy w Rzeczpospolitej.

W interpretacji wydanej dla Narodowego Centrum Krwi MF stwierdziło, że osoby, które oddają honorowo krew lub jej składniki (np. osocze, płytki krwi), obliczają kwotę ulgi, stosując ekwiwalent pieniężny 130 zł. Uzasadnia to brakiem przepisów, które określałyby wartość wszystkich rodzajów krwi oraz poszczególnych jej składników. Tłumaczy też, że stosowanie rozwiązań w pełni uwzględniających rozporządzenie ministra zdrowia byłoby niekorzystne dla podatników, ograniczyłoby bowiem krąg osób uprawnionych do odliczenia.

Stanowisko Ministerstwa Finansów, że stawka ekwiwalentu jest jednakowa dla wszystkich rodzajów krwi i wynosi 130 zł za litr, jest nieprawidłowe. Powoduje też, że podatnicy nie mogą skorzystać z pełnego odliczenia. Ustawa o PIT mówi, że ulga przysługuje w wysokości ekwiwalentu za pobraną krew określonego w rozporządzeniu ministra zdrowia. Pod pojęciem krwi należy rozumieć także osocze i inne jej składniki (tak wynika z ustawy o publicznej służbie krwi). W rozporządzeniu znajdziemy różne kwoty ekwiwalentu – w zależności od tego, co oddajemy i czy zostaliśmy poddani zabiegom uodporniającym. Ustalając wysokość darowizny na potrzeby ulgi, należy przyjąć odpowiedni ekwiwalent, a nie jedną uniwersalną kwotę, jak chce fiskus.

Więcej w Rzeczpospolitej z 25 lutego 2010 r.