Inspektorzy skarbowi sięgają po kruczki prawne, by łapać oszustów

Rzeczpospolita (2010-02-19), autor: G.L. , oprac.: GR

lut 26, 2010

Skarbówka nie ma co liczyć na rychłą zmianę przepisów, która umożliwi jej kontrolowanie firm bez uprzedzenia. Ewentualna decyzja dotycząca podjęcia działań legislacyjnych w tym zakresie może zapaść nie wcześniej niż w 2011 r. – czytamy w Rzeczpospolitej.

Obecnie Ministerstwo Finansów nie rozważa wprowadzenia zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotyczące zawiadamiania o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego przez urzędy kontroli skarbowej (UKS). Jak zapewnia, funkcjonowanie obowiązujących regulacji w tym zakresie jest jednak na bieżąco monitorowane przez Departament Kontroli Skarbowej MF, który dziś takiej konieczności zmiany przepisów nie widzi.

Tymczasem dobrą okazją do powrotu do dyskusji nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i przewidzianym w niej obowiązku uprzedzania o kontroli na siedem dni przed planowaną wizytą inspektorów jest najnowszy projekt jej nowelizacji, który do Sejmu przesłał prezydent Lech Kaczyński.

Zgodnie z propozycją głowy państwa o nadzorze, kontroli oraz czynnościach kontrolno-rozpoznawczych nie będą musiały zawiadamiać: Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, ani organy nadzoru górniczego.

Jeszcze większy wyłom w przepisach rozdziału 5 ustawy dotyczących kontroli przedsiębiorców czyni projekt w stosunku do Państwowej Inspekcji Pracy. Prezydent chce bowiem, aby przepisy tego rozdziału w ogóle nie były stosowane do kontroli przeprowadzanych przez PIP.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 lutego 2010 r.