Przy dwóch etatach potrzebne są dwa zaświadczenia od lekarza

Rzeczpospolita (2010-03-01), autor: SYG , oprac.: GR

mar 2, 2010

Osoba zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy powinna od lekarza orzekającego o niezdolności do pracy otrzymać odpowiednią liczbę zaświadczeń. Druki powinny zostać wypełnione osobno dla każdej firmy, przy czym to chory musi poprosić o wystawienie więcej niż jednego zaświadczenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

Zaświadczenie lekarskie dla kolejnego płatnika zasiłku, potwierdzające wcześniej orzeczoną dla innego płatnika niezdolność do pracy, może być wystawione na wniosek ubezpieczonego w terminie późniejszym.

Jeśli w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim w jednej firmie pracownik wykonuje pracę zarobkową gdzie indziej, to uzyskiwanie przychodów pozbawia go prawa do świadczeń chorobowych. Dlatego nie powinien pracować, lecz przedstawić zaświadczenia lekarskie u każdego płatnika.

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 marca 2010 r.