Renty planistyczne: tylko do 16 marca można żądać zwrotu opłat

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-02), autor: Arkadiusz Jaraszek , oprac.: GR

mar 3, 2010

Gminy nie mogą pobierać renty planistycznej, jeżeli z opóźnieniem uchwaliły nowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zgodnie z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010 r. (sygn. akt P 58/08, Dz. U. nr 24, poz. 125) w sprawie naliczania renty planistycznej, gminy nie mogą pobierać tej opłaty, jeżeli z opóźnieniem uchwaliły nowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Dotyczy to sytuacji, w których stare plany utraciły moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1995 roku i gminy dopiero po upływie tej daty, a więc z opóźnieniem, uchwaliły nowe plany. Zakaz naliczania renty planistycznej obowiązuje przede wszystkim wówczas, gdy gminy nie zmieniły w nowych planach w istocie przeznaczenia terenów i zasad ich zagospodarowywania.

Właściciele, którzy chcą odzyskać niesłusznie zapłaconą rentę planistyczną, muszą złożyć swoje skargi najpóźniej do 16 marca tego roku. Skargi złożone po tym terminie będą bezskuteczne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 2 marca 2010 r.