Opracowanie ZUS z 2 marca 2010 roku dotyczące: zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego; zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami i niepracowników; zasad postępowania przy wypłacie zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego.

pobierz opracowanie »

pobierz ustawę »


Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz nowelizacji rozporządzenia w sprawie ZFRON
Szkolenia w Poznaniu (23 marca 2010 r.), Wrocławiu (24 marca), Warszawie (26 marca), Katowicach (8 kwietnia), Krakowie (9 kwietnia)
zobacz więcej »