Pozwól podwładnemu odpocząć od zajęć

Rzeczpospolita (2010-03-03), autor: Aleksandra Grabowska , oprac.: GR

mar 4, 2010

Pracownikom przysługują przerwy w ciągu dnia roboczego. Część z nich jest obowiązkowa. Inne szef daje z własnej inicjatywy.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pracownikom, których dobowy czas pracy wynosi co najmniej sześć godzin,  przysługuje 15-minutowa przerwa w pracy wliczanej do czasu pracy. Od decyzji pracodawcy i ewentualnych uzgodnień z załogą będzie zależeć długość przerwy oraz to, jeśli będzie przekraczała 15 minut, czy będzie czy nie będzie wliczana do czasu pracy. Długość i czas przerwy powinny być wcześniej znane pracownikom.
 
Jeśli pracodawca nie wprowadza przerwy zgodnie z art. 134 k.p., albo uważa, że zatrudnionym wystarczy tylko 5 min. wolnego od pracy popełnia wykroczenie z art. 281 ust. 5 k.p. A za to grozi grzywna w wysokości od 1 do 3 o tysięcy złotych.

Pracodawca może też wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy. Wymiar tej pauzy nie może jednak wynieść więcej niż 60 minut. Ustanowienie takiej przerwy na lunch nie jest uzależnione od wymiaru czasu pracy danego pracownika. Wprowadza się ją w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Przerwa w pracy wystąpi także u osób zatrudnionych w przerywanym systemie czasu pracy. W takich przypadkach według z góry ustalonego rozkładu przewidującego nie więcej niż jedną przerwę w pracy w ciągu doby trwającą nie dłużej niż pięć godzin. Przerwy nie wlicza się do czasu pracy, jednakże za czas tej przerwy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia należnego za czas przestoju.

Pracownicy karmiącej dziecko piersią przysługuje prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy. Pauzy na karmienie są wliczane do czasu pracy, a zatem odpłatne. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Jednak pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż cztery godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. A jeżeli czas pracy kobiety nie przekracza sześciu godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa.

Pracownikom wykonującym swoje obowiązki przy komputerze  pracodawca ma obowiązek zapewnić:

– łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nieobciążąjącymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub

– co najmniej 5-minutową przerwę wliczaną do czasu pracy po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Niepełnosprawnemu pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Długość przerwy wynosi 15 minut i jest wliczana do czasu pracy. Nie narusza to art. 134 k.p.

Więcej w Rzeczpospolitej z 3 marca 2010 r.