W tym roku nie będzie co prawda waloryzacji emerytur i rent, ale za to osoby, które dostają najniższe świadczenia, otrzymają jednorazowy dodatek.

Będzie on wypłacany od kwietnia. Aby go dostać, nie trzeba składać żadnych podań ani oświadczeń. Osoby, których renta czy emerytura nie przekraczają 600 zł. dostaną 420 zł dodatku. Ci. których świadczenie wynosi nie więcej niż 800 zł. otrzymają jednorazowo 310 zł. a renciści i emeryci dostający miesięcznie od 800 do 1000 zł -180 zł. Najniższy dodatek -140 zł -otrzymają osoby, których renta lub emerytura wynosi od 1000 do 1200 zł. Warunkiem otrzymania zapomogi jest to, aby wysokość świadczeń nie przekraczała na dzień 31 marca 2007 r. kwoty 1200 zł. Jeśli ktoś pobiera więcej rriż jedno ze świadczeń (np. dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla sierot zupełnych), przy ustalaniu wysokości dodatku brane pod uwagę są wszystkie. Nie ma za to znaczenia, jakiej wysokości rentę czy emeryturę pobiera małżonek.

Więcej Fakt