Dlaczego zwykłej faktury nie można wysłać e-mailem

Rzeczpospolita (2010-03-04), autor: Wiktoria Cieślikowska , oprac.: GR

mar 5, 2010

Faktura, jeśli nie jest opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, nie może być przesłana e-mailem. To stanowisko organów podatkowych.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, szukając oszczędności, wielu podatników chciałoby zrezygnować z wysyłania faktur tradycyjną pocztą lub kurierem na rzecz poczty elektronicznej. Organy podatkowe mogą to jednak kwestionować. Problem może mieć zarówno wystawca faktury (organy mogą zarzucać, że w ogóle nie została ona wystawiona, za co grożą sankcje z kodeksu karnego skarbowego), jak i odbiorca (zagrożone w tym wypadku jest prawo do odliczenia podatku naliczonego).

W ocenie organów podatkowych nie jest możliwe udostępnianie faktur za pomocą strony internetowej lub ich przesłanie w postaci pliku PDF czy dokumentu Worda za pośrednictwem poczty e-mailowej, bez zastosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Tak przesłane faktury, w ocenie władz skarbowych, nie rodzą skutków prawnych.

Wysłanie e-faktury w inny sposób niż określony w rozporządzeniu w sprawie e-faktur jest, zdaniem organów, jedynie przekazaniem do wiadomości odbiorcy treści faktury, a nie wystawieniem i doręczeniem dokumentu, o którym mowa w art. 106 ust 1 ustawy o VAT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 4 marca 2010 r.