Księgujemy wydatki z ubiegłego roku…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 29, 2007

Podatnicy, którzy księgowali koszty w momencie zapłaty, muszą przestawić się na nowe zasady. Teraz odliczą wydatek w momencie wystawienia dokumentu księgowego, niezależnie od tego, kiedy faktycznie go opłacą.

Przypomnijmy, że do końca ubiegłego roku przepisy nie definiowały pojęcia koszt poniesiony". Czy to wydatek faktycznie zapłacony, czy tylko wymagalny i udokumentowany fakturą Tu zdania były podzielone. Przykładowo za księgowaniem kosztu w momencie faktycznej zapłaty opowiedziały się Izba Skarbowa w Białymstoku (interpretacja z 7 czerwca 2006 r., PBI/4181/i/l/ MA/2006) oraz Izba Skarbowa w Rzeszowie (interpretacja z 26 czerwca 2006 r, IS. 1/1-4151/14/06), natomiast opinię, że wystarczy tu sama faktura, przedstawiło Ministerstwo Finansów w piśmie z 20 października 2003 r. (odpowiedź na interpelację poselską).

Ten pogląd Ministerstwo Finansów podtrzymało w piśmie z 27 lutego br. (odpowiedź na pytanie DF). Stwierdziło bowiem, że przepisy nie przewidywały kasowej metody ujmowania kosztów. Czy to oznacza, że podatnicy, dla których decydujący był moment zapłaty, błędnie rozliczali koszty Miejmy nadzieję, że nie. Organy podatkowe wielokrotnie potwierdzały, że takie postępowanie jest prawidłowe. Wynikało to też z niektórych orzeczeń sądowych, przykładowo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 października 2004 r. (FSK 624/2004), w którym czytamy: Koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany – wydatek w znaczeniu kasowym". Także w wyroku z 27 czerwca 2001 r. (SA/Sz 418/00) NSA podkreślił, że gdy podatnik nie wyodrębnia kosztów odnoszących się do danego roku, wtedy powinien uznać jeża koszty w roku, w którym je poniesiono, czyli dokonano zapłaty.

Jak ma jednak rozliczyć koszty z poprzedniego roku przedsiębiorca, który księgował je w momencie zapłaty Przykładowo fakturę za telefon z grudnia, którą opłacił dopiero w styczniu. Jak czytamy w odpowiedzi Ministerstwa Finansów: podatnik mógł w 2006 r. uwzględnić koszty udokumentowane fakturą wystawioną w grudniu 2006 r. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że należność wynikająca z tej faktury została faktycznie uiszczona w styczniu 2007 r. Faktyczna zapłata nie warunkowała ujęcia tego wydatku w kosztach podatkowych".

Z kolei podatnicy, którzy rozliczali się w ubiegłym roku metodą memoriałową, muszą pamiętać o powiązaniu kosztów z przychodami. W 2007 r. dotyczy to tylko kosztów bezpośrednich, natomiast koszty pośrednie będą rozliczane w momencie poniesienia.

Więcej Rzeczpospolita.