Eksport: preferencyjna stawka VAT tylko gdy spełnione są wszystkie warunki

Rzeczpospolita (2010-03-08), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

mar 9, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita aby dla transakcji eksportowej zastosować preferencyjne zasady rozliczania VAT, w tym stawkę  0 proc, należy spełnić wszystkie wymagania stawiane przez przepisy ustawy.

WSA w Gdańsku w sprawie dotyczącej eksportu telefonów na Ukrainę, stwierdził, że skarżący nie spełnił łącznie wszystkich przesłanek pozwalających na zakwalifikowanie dokonanych czynności jako eksportu.

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy o VAT w eksporcie towarów i usług stawkę 0 proc. stosuje się, pod warunkiem że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru poza państwową granicę Polski. Aby jednak można było zastosować stawkę 0 proc, musi być eksport, a więc muszą być spełnione wszystkie warunki dla eksportu przewidziane w art. 4 pkt. 4 ustawy o VAT. Jeżeli dokumenty wskazują, że obrotu dokonała firma nieistniejąca, nie ma podstaw do stwierdzenia, że nastąpiła sprzedaż eksportowa.

Wyrok WSA w Gdańsku z 8 lutego 2010 r. (ISA/Gd 918/09)

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 marca 2010 r.