Już są nowe wzory inforamcji podsumowującej…

Rzeczpospolita , autor: A.kol , oprac.: GR

mar 29, 2007

Od nowego roku transakcje z bułgarskimi I rumuńskimi kontrahentami wykazujemy w informacji podsumowującej. To efekt wejścia tych państw do Unii Europejskiej

Przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE i handlujący z unijnymi kontrahentami mają obowiązek sporządzać kwartalne informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Do rozliczenia za I kwartał 2007 r. zastosowanie ma już nowy wzór tej informacji.

Określa go rozporządzenie ministra finansów z 7 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (DzU nr 47, poz. 311).

Zmiana ta związana jest z wejściem do Unii Europejskiej – od 1 stycznia 2007 r. – dwóch nowych kraj ów Bułgarii i Rumunii.

Z rozporządzenia wynika jednak, że przedsiębiorcy, którzy zaopatrzyli się wcześniej w stare druki informacji, mogą nadal wykorzystywać je do rozliczeń za poszczególne kwartały 2007 r. Z tym że w obrotach z Bułgarią powinni stosować kod kraju kontrahenta BG, a z Rumunią -RO.

Przypomnijmy, że informację podsumowującą za dany kwartał składa się w urzędzie skarbowym do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrz wspólnotowej dostawy towaru. Za I kwartał powinna więc być złożona do 25 kwietnia.

Więcej Rzeczpospolita.