Kiedy kierownika rozlicza się jak pracownika?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-10), autor: Ewa Drzewiecka , oprac.: GR

mar 11, 2010

W zakładzie obowiązuje system pracy zmianowej. Pracuję jako brygadzista, zdarza się, że w nadgodzinach i w nocy. Nie otrzymuję za tę pracę żadnych dodatków, a kadrowa wyjaśniła, że uwzględniane są one w mojej nagrodzie. Czy pracodawca może mnie rozliczyć jak pracownika? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Tak.

Kierownik ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny tylko wtedy, jeśli przypadają one w niedzielę i święto i jeżeli nie otrzymał za pracę w takim dniu innego dnia wolnego. Jednak gdy wykonuje on jednocześnie pracę na równi z pozostałymi pracownikami, uważa się, że nie zajmuje on stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów k.p., co oznacza, że ma prawo do wynagrodzenia z dodatkiem za pracę w nadgodzinach, tak jak każdy inny pracownik (por. wyrok SN z 17 listopada 1981 r., I PR 92/81, OSNCP1982/5-6/82).

Brygadzista, który pracuje na równi z podległymi mu pracownikami, ma więc prawo do pełnej rekompensaty za nadgodziny. Natomiast dodatek za pracę w nocy przysługuje także kadrze kierowniczej.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 10 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »