Resort finansów poprawia pit-8c…

Gazeta Prawna , autor: Ewa Matyszewska , oprac.: GR

mar 29, 2007

Ministerstwo Finansów zamierza zmienić wzór informacji PIT-8C. W ten sposób chce naprawić błędy w dziś obowiązującym formularzu.

Resort finansów opracował projekt zmiany obowiązującego od 1 stycznia rozporządzenia ministra finansów z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 243, poz. 1760). Z projektu wynika, że zmianie ma ulec wzór informacji PIT-8C. Zmiany sprowadzają się do poprawienia błędów, które resort popełnił opracowując pierwotny wzór tego formularza, i które dziś nazywa oczywistymi omyłkami. W istocie są to typowo techniczne zmiany.

W obowiązującej dziś informacji PIT-8C, w części D Informacja o wysokości przychodów,

0 których mowa w art. 20 ust.

1 ustawy w wierszu Razem, w wyrażeniu Suma kwot… podano pozycje 34, 36, 38 i 40" zamiast pozycji 35, 37, 39 i 41". Teraz ten błąd jest korygowany.

Przypomnijmy, że informacje o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, czyli PIT-8C, sporządza się za rok podatkowy do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. A zatem, za rok 2007 informację PIT-8C trzeba będzie przekazać podatnikowi, a drugi egzemplarz – urzędowi skarbowemu, w terminie do końca lutego 2008 r. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Więcej Gazeta Prawna.